ДИСКРИМИНА̀ТОР

ДИСКРИМИНА̀ТОР м. Техн. 1. Електрически измервателен уред, който реагира на измененията в стойността на дадени величини като амплитуда, фаза, честота на тока и под. При разлика между двете честоти в изхода на дискриминатора се получава напрежение, което е пропорционално на големината на разликата. Д. Мишев и др., ТТ, 165.

2. Устройство за честотно демодулиране.

— Лат. discriminator 'който прави разлика'.

Списък на думите по буква