ДИСКРИМИНЍРАМ

ДИСКРИМИНЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Установявам ограничителен, неблагоприятен режим по отношение на дадена държава или за отделни групи граждани, за техните права и свободи. Малцинствата .. трябва да получат усещането, че германската държава ги уважава и не дискриминира вярата им. Кеш, 2006, бр. 39 [еа].

2. Отнасям се по различен начин към физически или юридически лица, като създавам неравенство помежду им. - Колекцията ми не дискриминира никоя жена нито като възраст, нито като социално положение. Всяка може да открие в себе си моите облекла. Кеш, 2002 бр. 32 [еа]. дискриминирам се страд. Сега си давам сметка колко жестоко и колко примитивно е да се дискриминират хората с увреждания. Ев, 1998, бр. 8 [еа].

— От лат. discrimino през нем. discriminieren.

Списък на думите по буква