ДИСКУ̀ВАНЕ

ДИСКУ̀ВАНЕ мн. няма, ср. Сел.-стоп. Обработване на почвата с дискови брани и лющилници, за да се разрохка и наситни горният почвен пласт. Чрез дискуването се цели да се разрохква повърхностният пласт на орницата, да се осъществи частично обръщане на пласта и да се унищожат плевелите. Осн. сел. стоп. VIII кл, 28.

Списък на думите по буква