ДИСКУ̀РСЕН

ДИСКУ̀РСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Езикозн. Който се отнася до дискурс; дискурсивен. Методичката разсъждава върху отношенията между понятията.. текстов анализ.. и дискурсивен анализ, за да открои функциите им на средства за успешно овладяване на познание. БЕЛ, 2006, бр. 1 [еа]. Езиковите занятия съдействат за овладяване на дискурсни техники, нови за подрастващите. БЕЛ, 2000, бр. 6 [еа].

Списък на думите по буква