ДИСКУСИО̀НЕН

ДИСКУСИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. Който подлежи на дискусия; спорен1. Тя [генетиката] тепърва ще се развива и ще показва своята сила и значение. Много неща ние вече знаем, но и за много от тях знанията ни са непълни, схематични и дискусионни. Хр. Одисеев, ТН, 159. Известен напредък се отбеляза и по някои дискусионни въпроси. Щом към фактите се подхожда внимателно и непредубедено, историческата истина не може да остане скрита. Ив. Унджиев, ВЛ, 7.

Списък на думите по буква