ДИСКУСИО̀ННО

ДИСКУСИО̀ННО нареч. Книж. 1. Като дискусия. Макар набелязаният с голяма яркост конфликт у професор Зоненбрук да не е могъл да се разгърне достатъчно действено и реалистически мотивирано, а се е излял повече тясно психологически и дискусионно, драмата на професора е ясна. С, 1951, кн. 6, 165.

2. За дискусия, за обсъждане. Основните въпроси на доклада се поставиха дискусионно пред конференцията.

Списък на думите по буква