ДИСКУ̀СИЯ

ДИСКУ̀СИЯ ж. Обсъждане на някакъв спорен въпрос или проблем на събрание, в печата, с цел да се реши правилно; дискутиране. Неговото влияние върху гимназистите беше грамадно. Той ги поощряваше да пишат реферати, да правят дискусии, сам вземаше участие в тях и се радваше, когато споровете продължаваха с дни. Ем. Станев, ИК I и II, 55-56. — Наскоро проведохме във вестника дискусия какъв трябва да бъде новият младеж. Л. Дилов, ПБД, 108. Остра дискусия се разгърна през последните месеци за ролята на мирогледа на писателя, .., за таланта като предпоставка за създаване на голямо изкуство. Ст. Станчев, ЛФ, 1956, бр. 2, 4. И двата филма бяха и още са предмет на оживени коментари и дискусии както сред критиката, така и сред публиката. НК, 1958, бр. 51, 5. // Публично разискване по научен въпрос. На него [колоквиума] се съобщавали и обсъждали някои нови въпроси на физиката, но постоянен въпрос в дискусиите била теорията на относителността. Матем., 1965, кн. 5, 4. — Ти четеш книги, следиш дискусията по биологичната наука. А. Гуляшки, МТС, 9.

— От лат. discussio.

Списък на думите по буква