ДИСКУТЍРАМ

ДИСКУТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Участвам в дискусия, обсъждам спорен въпрос или проблем с други хора; споря. Столичният дискусионен клуб .. е мястото, където можеш да изпиташ истинско удоволствие от общуването с хора, да дискутираш и предлагаш своя интерпретация на явленията в изкуството и културата. Нов., 2004, бр. 299 [еа]. Аз не искам повече да дискутирам този въпрос публично, просто реших и го направих. Дем., 2001, бр. 193 [еа]. След епохата на първите телескопически открития в Падуа, а после във Флоренция винаги около Галилей е имало група млади учени, които са дискутирали с него задачите и проблемите на съвременната им наука. М. Калинков, ГГ, 113. дискутирам се страд. Самата работа на конгреса бе извършена в разните секции, дето се четоха и дискутираха към 300 научни съобщения. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 369. Да се предоставят на общините всички право‑

мощия по управлението на училищата — .., е идея, която от няколко години се дискутира в обществото. Дем., 2001, бр. 231 [еа].

— От фр. discuter през нем. discutieren.

Списък на думите по буква