ДИСКУТЍРАНЕ

ДИСКУТЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от дискутирам и от дискутирам се; дискусия. При дискутирането на всяка тема той [авторът] ни задължава да водим диалог със себе си, принуждава ни да се питаме така ли са нещата. Л. Андреева, ОСД (превод) [еа]. Дискутирането по доклада продължи близо два часа.

Списък на думите по буква