ДИСОЦИЍРАНЕ

ДИСОЦИЍРАНЕ ср. Хим. Физ. Отгл. същ. от дисоциирам и от дисоциирам се. Чрез дисоцииране на амоняка се получава смес от азот и водород, която също така се употребява като защитна атмосфера. К. Дойчев, МП (превод), 631. Върху повърхността на ядрото [на мицела] са разположени слой молекули, способни към дисоцииране. П. Боянов, П, 164-165.

Списък на думите по буква