ДИСПАНСЀР

ДИСПАНСЀР м. Лечебно-профилактично учреждение, което има за задача да оказва квалифицирана и специализирана помощ, свързана с широки санитарни мероприятия. До училището има един психо-неврологичен диспансер и на втория етаж на тоя диспансер има един човек, който стои винаги на прозореца. Й. Радичков, СР, 179. — Утре ще го [Петко] заведа в диспансера каза кифладжията, като налагаше с юмруци мократа си престилка. А. Гуляшки, Л, 24.

— Фр. dispensaire.

Списък на думите по буква