ДИСПАНСЕРИЗА̀ЦИЯ

ДИСПАНСЕРИЗА̀ЦИЯ ж. Мед. Системно лекарско наблюдение на здравословното състояние на определена част от населението с профилактична или лечебна цел.

За много заболявания, които имат специален характер, е въведена диспансеризацията.

Списък на думите по буква