ДИСПЕРСИО̀НЕН

ДИСПЕРСИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Който се отнася до дисперсия.

◊ Дисперсионен анализ1. Иконом. Методика, чрез която може да се прецени дали действието на дадена причина или на група от причини има съществено или несъществено влияние върху известно следствие на едно или повече масово проявили се явления. Дисперсионен анализ2. Мат. Статистически метод за изразяване на влиянието на отделните фактори върху резултата от експеримента. Дисперсионен анализ3. Хим. Съвкупност от методи за характеризиране на частици в дисперсни системи. Дисперсионен метод. Хим. Метод, при който дадено вещество се раздробява до колоидни размери по механичен път, чрез ултразвук и др.

Списък на думите по буква