ДИСПЀРСНОСТ

ДИСПЀРСНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Хим. Физ. Раздробеност. Особените отнасяния на колоидите се дължат на степента на дисперсност, т.е. на големината на частиците. П. Боянов, П, 163.

Списък на думите по буква