ДИСПЀЧЕРЕН

ДИСПЀЧЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Рядко. Диспечерски (в 1 знач.). Диспечерен пункт.

2. Като същ. диспечерна ж. Разг. Помещение, в което работи диспечер; диспечерска. Страшният диспечер отново ходи насам-нататък. Минал е работният му ден, но не може да се откъсне от диспечерната. И за миг пак се унася в спомените си по създаването на диспечерската служба. Ив. Бурин, НП, 43.

Списък на думите по буква