ДИСПЕЧЕРИЗА̀ЦИЯ

ДИСПЕЧЕРИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Централизация на контрола и управлението на енергетични, производствени, транспортни, снабдителни и др. процеси при съвременни средства за информация и управление. Диспечеризацията осигурява наблюдение и ръководство на процесите.

Списък на думите по буква