ДИСПЀЧЕРСТВО

ДИСПЀЧЕРСТВО ср. Спец. Ръководство, управление на отделни производствени звена, на движението на транспортни средства и под. чрез прилагане на различни видове връзки и контрол. Наученото в нея [школата] помогна да се направят някои подобрения в организацията на работата в предприятието: организира се стегнато диспечерство. ВН, 1961, бр. 2976, 2.

Списък на думите по буква