ДИСПЛЀЙ

ДИСПЛЀЙ, ‑ѐят, ‑ѐя, мн. ‑ѐи, м. Спец. Екран на електронен уред, устройство (компютър, мобилен телефон и под.), на който се визуализира определена информация, данни. Гласовото управление и календарът са значими за 14% от потребителите на мобилни телефони. Последният писък на модата — цветен дисплей и полифонични мелодии и камера, все още не е убедителен за българския потребител. Кеш, 2004, бр. 27 [еа]. От КАТ демонстрираха нови уреди с вградена памет за измерване съдържанието на алкохол в кръвта.. Чуждестранната техника може да запамети 9600 показания, като на дисплея се изписва и поредният номер на пробата. С, 2003, бр. 3621, 5. Малък дисплей на кормилото показва данните на велосипедиста. О, 1991, бр. 2, 10. Телевизорът на "Шарп" се отличава с 45-инчов течнокристален дисплей и огромна резолюция. С, 2004, бр. 4270 [еа].

— Англ. display.

Списък на думите по буква