ДИСПРОПОРЦИОНА̀ЛЕН

ДИСПРОПОРЦИОНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който съдържа или се отличава с диспропорция.

Списък на думите по буква