ДИСТАНЦИО̀НЕН

ДИСТАНЦИО̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. 1. Обикн. в съчет. с управление, командване и под. — който се осъществява от разстояние; дистантен. Всъдеходите с дистанционно радиоуправление, които ние ще използуваме в пределите на слънчевата система, могат да бъдат не само самодвижещи се прибори за наблюдение. М. Ганева, ГМ (превод), 185-186. С провеждането на дистанционно командуване на всички транспортни ленти в Маришкия каменовъглен басейн, също може да се съкрати ръчният труд. РД, 1961, бр. 139, 1. В зависимост от увеличаването на механизацията все повече се преминава към дистанционно управление и контрол. НТМ, 1961, кн. 7, 15.

2. Като същ. дистанционно<то> ср. Разг. Дистанционно управление на телевизор, стереоуредба и др. Ще държим дистанционното и ще превключваме от Нова телевизия на БНТ и обратно. 24 часа, 2000, бр. 309, 12. Батериите на дистанционното са изтощени и затова не може да се използва.

Ѓ Дистанционно обучение. Форма на обучение, при която учащият се подготвя самостоятелно, използвайки изпращаните му (обикн. по електронен път) учебни материали, като проверката на знанията се извършва периодично в съответното учебно заведение. Според родните закони в България.. формата на дистанционно обучение се признава само ако се предлага от български университет. С, 2006, бр. 4769 [еа]. Някои университети заявяват, че извършват дистанционно обучение, но в същото време студентите ходят на лекции като при редовното или задочно обучение. Мон., 2007, бр. 2855 [еа]. Дистанционното обучение е голямото бъдеще на световното образование. Дем., 2000, бр. 260, 3. Дистанционно управление. 1. Управление на електронна апаратура, уреди и др. от разстояние чрез насочване, командване на тяхното действие с помощта на специално устройство. Бомбата вероятно е била задействана чрез дистанционно управление. ДТ, 1999, бр. 71, 4. Новост на пазара е появата на хладилници с дистанционно управление. 2. Малко правоъгълно устройство с бутони, чрез което се извършва такова управление. Дистанционното управление на телевизора се развали.

Списък на думите по буква