ДИСТАНЦЍРАМ

ДИСТАНЦЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Ставам причина да се преустановят или да не се създадат близки, приятелски отношения; отчуждавам, отдалечавам. Неговата резервираност веднага те дистанцира. ѓ Това, че той постоянно изнудва родителите си за пари, вместо да започне да работи, ме дистанцира от него и вече не се виждаме.

ДИСТАНЦЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. Книж. 1. Разграничавам се от някого, с когото съм бил съмишленик, с когото съм бил обвързан професионално, идейно и др., като показвам, че вече не споделям, не приемам неговите позиции, поведение и др. След това се изказа самият Скорчев.. В цялото му слово личеше неговото желание да се дистанцира по най-деликатен и вежлив начин от своя патрон. П. Вежинов, НБК, 236. Неговото изказване бе опит да се дистанцира от ръководството на партията, с чиито крайни и непопулярни решения той не бе съгласен. // Разграничавам се от определено действие, постъпка, в които нямам участие, от определена позиция, решение и под., които не одобрявам, като показвам своето несъгласие с тях. Изказах се на едно съвещание.. След съвещанието ме срещна Димо. — Ясно е защо го каза!.. Знаеш, че Манолов се чуди как да подлее вода на Луканов и искаш да се дистанцираш от тази работа! Ч. Чинов, ОТ, 13. Въпреки че е член на комисията, той се дистанцира от нейната позиция по този въпрос.

2. Отнасям се хладно, сдържано към някого при общуването си с него, като не позволявам между нас да се появят близки отношения, приятелство. Аз не смеех да го заговарям за било и не било, защото.. бе Светослав Минков.., вежлив и същевременно хаплив и ироничен.., човек, който умее или обича да се дистанцира от другите. И. Петров, ОЗ, 7. Той си е изработил навика да се дистанцира от хората, с които работи и затова никой от колегите му не го познава добре.

3. Преодолявам прекалено емоционалното си отношение към някого или нещо, емоционалната си обвързаност с някого или с нещо, в което съм бил въвлечен, като се опитвам да ги преценя по-разумно и трезво, от дистанция. Ако Димитър Димов не успява винаги да се дистанцира от своите героини, критикът пък не винаги успява да се издигне над анализа на детайлите. Пл, 1969, кн. 6, 61. Колкото повече време минаваше, толкова повече се дистанцирах от това болезнено за мен преживяване и така постепенно преодолях обидата и огорчението.

— От нем. distanzieren.

Списък на думите по буква