ДИСТИХО̀Н

ДИСТИХО̀Н, мн. няма, м. Рядко. Литер. Дистих, двустишие.

— Гр. δ?στιχον. — От Ал. Милев и др., Речник на чуждите думи в българския език, 1970.

Списък на думите по буква