ДИСТРИБУ̀ТОР

ДИСТРИБУ̀ТОР м. 1. Търг. Лице или фирма, които участват в търговски отношения като посредници в разпространението, продажбата на определена стока. В България трябва да се запази конкуренцията на дистрибуторите на петролни продукти. ДТ, 1998, бр. 16, 6. Най-големите дистрибутори на горива "Петрол" и "Шел" ще обяват новите цени на дизела. ДТ, 2000, бр. 141, 5. Няколко йордански фирми искали да са дистрибутори на продуктите на "Софарма". 24 часа, 2000, бр. 293, 6. Той печели много като дистрибутор на немски перилни препарати.

2. Търг. Търговска посредническа фирма или лице, които сключват от името и за сметка на доверителя си сделки за разпределение и продажба на стоки в своята страна.

3. Техн. Разпределително или направляващо устройство в различните видове машини, съоръжения, мотори и др.; разпределител.

— От лат. distributor.

Списък на думите по буква