ДИСТРИБУ̀ТОРСКИ

ДИСТРИБУ̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Търг. Който се отнася до дистрибутор. Съществува управлявана отделно от държавата търговска и дистрибуторска мрежа. Дем., 1997, бр. 219, 12.

Списък на думите по буква