ДИСТРИБУ̀ТОРСТВО

ДИСТРИБУ̀ТОРСТВО, мн. няма, ср. Търг. Професия или дейност на дистрибутор. Фирмата печели добри пари от дистрибуторство. Договор за дистрибуторство.

Списък на думите по буква