ДИСЦИПЛЍНА

ДИСЦИПЛЍНА1, мн. няма, ж. 1. Задължително за всички членове на един колектив подчинение и спазване на определен ред, на строго установени правила за поведение. — Но ти... какъв партизанин си, щом не се подчиняваш на заповедите на командира си? .. — Ти навярно не знаеш, че едно от най-важните неща за един партизанин е да спазва дисциплината. Д. Ангелов, ЖС, 254. Не един път се бяхме учудвали с каква невероятна бързина прочутата със своята стегнатост и дисциплина войска на немския фюрер се обръщаше в обикновена тълпа — въшлива, разпасана и апатична. П. Вежинов, ВР, 44. Главатар и капитан на тима ни беше едно високо и мургаво момче на име Наско. Той поддържаше желязна дисциплина сред нас и тежко и горко на този, който не се подчиняваше на заповедите и се опитваше да капризничи. П. Незнакомов, МА, 92. — Ред има в тази къща — рече той [Хаваджиев]. — Ето туй разбирам аз дисциплина: който трябва да гуляе — гуляе, който трябва да спи — спи. Г. Караславов, Т, 21. Овчарските къшли и многохилядни стада овце са изчезнали вече, но организацията на тия някогашни общежития, в която има тънък и практичен разум, дисциплина, солидарност и любов към работата, тая организация учудва и днес. Й. Йовков, Разк. III, 185.

2. Навик и съзнание за спазване на тези правила. Бъркотията и безредието се засилваха. . Като загуби търпение, тя се надигна, готова да се наложи, но от дисциплина и доверие към комитета все още не се решаваше да действува. Ем. Станев, ИК I и II, 71. Има особена красота в това удивително съчетание на сила и мъжественост, на дълг и дисциплина и на нежния порив на сърцето, намерил израз в обичта на майката. Ив. Унджиев, ВЛ, 79. През всичкото време на борбата и вождове, и народ проявяват чудесни качества от твърдост, от постоянство, от самоотвержение и морална дисциплина. К. Величков, ПССъч. VIII, 270. Трудно ми бе да възприема фанатичната нравствена дисциплина на тоя възпитан и деликатен народ. Ал. Гетман, ВС, 338. Дисциплина на ума.

◊ Военна дисциплина. Воен. Точно и строго спазване от всички военнослужащи на реда и правилата, установени от военните закони и устави. Обществена дисциплина. Полит. Определено поведение на хората в съответствие с установени правни норми и морал или с изискванията на определена организация. Технологическа дисциплина. Икон. Точно спазване на предписаните в технологичната документация последователност на работа и режим на обработка.

— Лат. disciplina през рус. дисциплина.

ДИСЦИПЛЍНА

ДИСЦИПЛЍНА2 ж. 1. Клон, отрасъл от дадена наука. Медицинските науки се делят на теоретични и клинични. Теоретичните медицински дисциплини служат като основа за обяснение на болестните процеси, както и за диагностиката, лечението и профилактиката. М. Василев и др., ВБ, 6.

Следващите глави са посветени на екскурзии по определени ботанически дисциплини. М. Воденичаров и др., ЕБ, 4. // Учебен предмет. Какви чудесни преподаватели имаше гимназията! .. Те ни говореха на "вие" .. и често се случваше, че и най-сухите дисциплини се превръщаха в процеса на преподаването в поетични или художествени превъплъщения. К. Константинов, ППГ, 42. Преподавател по аналитична механика и други математични дисциплини му бил Херман Минковски. Матем., 1965, кн. 5, 2. Катедрата по метеорология и геофизика изобщо няма лаборатория за упражнения по нейните изключително важни приложни дисциплини. НК, 1958, бр. 47, 4.

2. Спорт. Даден вид спорт. Първата група спортове — футбол, волейбол, баскетбол, борба, шахмат, тенис на маса, са тези дисциплини, които са сравнително добре масовизирани и популяризирани и които имат сравнително най-високи спортни постижения. НС, 1958, бр.5, 4. Тази година учениците ще участват в състезания по 60 дисциплини. // Стесн. Подразделение на даден вид спорт. Няколко хиляди души от София, Самоков и околните села бяха дошли тук, за да наблюдават последната дисциплина от ХI традиционни ски-състезания за купата на в. "Отечествен фронт" — обикновеното спускане. РД, 1960, бр. 18, 4.

◊ Алпийски дисциплини. Спорт. Спускане със ски по наклон, слалом и гитантски слалом, обединени в едно по време на състезания със ски. Северни дисциплини. Спорт. Различни видове състезателно бягане със ски на дълги разстояния по пресечени местности.

— Лат. disciplina през рус. дисциплина.

Списък на думите по буква