ДИСЦИПЛИНА̀РЕН

ДИСЦИПЛИНА̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до дисциплина1 с оглед нейното поддържане, запазване. А "По-2" хвърчал над аеродрума .. и след 20 минути кацнал. Твърде глупав завършек на един успешен летателен ден — с дисциплинарно нарушение. С. Северняк, ОНК, 73.

◊ Дисциплинарен устав. Воен. Сборник правила, определящ задълженията и правата на военнослужащите за спазване и укрепване на военната дисциплина. "Генералът пристига" — това значи, че целият дисциплинарен устав се оживява и влиза веднага в действие с всичките си параграфи. Л. Стоянов, Х, 157. — Нали вие познавате дисциплинарния устав — напомни му Найден. — Спомнете си, че той дава право на офицерите да не изпълняват заповедите на началника, когато те ще трябва да нарушат клетвата им към княза. В. Геновска, СГ, 478-479. Дисциплинарна власт. 1Воен. Дадено от дисциплинарния устав право на началниците във войската лично да налагат наказания на своите подчинени. — Съвсем не е това, господин подпоручик. — Да не ви тежи, че използувах докрай дисциплинарната си власт? — пак го прекъсна Слановски. В. Нешков, Н, 404. 2. Юрид. Съвкупност от пълномощия, предоставени на определени длъжностни лица, ръководители на предприятия, учреждения и под. за прилагане на поощрителни мерки или за налагане на дисциплинарно наказание на служебно подчинените им работници, служители. Дисциплинарна рота. Воен. Особена войскова част, предназначена за отбиване от военнослужащи на срочна служба по наказание според закона за нарушения на военния устав. През време на службата той [Петканов] се провини, за което бе откаран в дисциплинарната рота в Ямболския край. К. Калчев, ЖП, 340. Когато беше в участъка, комар да бръмне, ще се чуе .. С една дума: строгост, строгост, като в дисциплинарна рота. Чудомир, Избр. пр, 213-214. Дисциплинарно наказание. Юрид. Наказание, което началникът или ръководителят на едно учреждение, предприятие и под. по силата на даденото му право налагат на служител, който е извършил грубо нарушение на трудовата дисциплина. На виновните служебни лица е наложено дисциплинарно наказание и ще им се потърси материална отговорност. ВН, 1958, бр. 2254, 2. — Впрочем, ако операцията беше излязла сполучлива и той бе останал жив, всичко щеше лесно да се уреди. Ние просто щяхме да му наложим дисциплинарно наказание и толкоз. Св. Минков, Избр. пр, 260-261. Дисциплинарно уволнение. Юрид. Най-тежкото наказание, което се налага на служител при нарушение на трудовата дисциплина въз основа на Кодекса на труда.

Списък на думите по буква