ДИСЦИПЛИНЍРАНОСТ

ДИСЦИПЛИНЍРАНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на дисциплиниран, навик и съзнание за спазване на дисциплина1. — Навсякъде в България — .. — навсякъде се говори за героизма на новия български войник, за неговото търпение и дисциплинираност. П. Вежинов, ВР, 170. Правеше впечатление, че работниците проявиха дисциплинираност през време на стачката. Те бяха поставили постове да пазят машините .. Американският работник общо взето обича машината, има култ към нея. Той не унищожава онова, чрез което си изкарва прехраната. Г. Белев, КВА, 300.

Списък на думите по буква