ДИУРЀЗА

ДИУРЀЗА, мн. няма, ж. Мед. 1. Отделяне на урина от тялото.

2. Количеството урина, отделяно за едно денонощие.

— От гр. διούρησις.

Списък на думите по буква