ДИФА̀Н

ДИФА̀Н м. Спец. Много голяма рибарска мрежа от три платна, която се опъва като стена във водните басейни. Тя [рибата] е нахлувала тук от Дунава на големи пасажи, за да търси тихо прибежище, и бръшлянските рибари с едно хвърляне на дифана са налавяли стотици килограми. С. Северняк, ОНК, 110. В Дунав се ловят есетрови риби — чига, есетра, моруна и др. .. Ловът се извършва с дифани, неводи, кармаци, серкмета, кепче и др. Зоол VII кл, 77.

— От гр. δίφανα. 'видим, ясен'. — Други (диал.) форми: дѝфон, дѝфън.

Списък на думите по буква