ДИФЕРЀНТ

ДИФЕРЀНТ м. 1. Икон. Разликата между цената на дадена стока при поръчването и цената при получаването ѝ.

2. Мор. Разликата между потопяването (газенето) на задната и предната част на кораб.

— От лат. differens, ‑entis 'различаващ'.

Списък на думите по буква