ДИФЕРЀНТЕН

ДИФЕРЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, Икон. Мор. Прил. от диферент; различен.

Списък на думите по буква