ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН

ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН1, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни. Мат. Прил. от диференциал1.

◊ Диференциална геометрия. Геом. 1. Част от геометрията, в която геометричните обекти, линии, повърхнини и пр. се изследват с методите на математическия анализ. Основни понятия на диференциалната геометрия са допирателна, кривина, оскулачна равнина, дължина на дъга и др. 2. Тази геометрия като учебен предмет. Катедра по диференциална геометрия. Диференциални

уравнения. Мат. Уравнения с една или няколко непознати функции на една или повече независими променливи и производни на непознатите функции. Диференциално смятане. Мат. 1. Дял от математиката, чийто обект е изследването на функциите с помощта на производни и диференциали. Впоследствие станало известно, че през тези чумави години Нютон е създал анализа на безкрайно малките, метода на флюксиите, както той го наричал, или диференциалното и интегралното смятане по приетата сега терминология на Лайбниц. Ив. Въжарова, ИН (превод), 26. 2. Този дял като предмет във висше училище. Минаха в аудиториите на политехниката, където отци специалисти преподаваха на студентите диференциално смятане, теоретична физика и железобетон. Д. Димов, ОД, 144.

ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН

ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН2, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Техн. Който се отнася до диференциал2.

◊ Диференциално масло. Техн. Вид машинно масло, което се употребява за мазане на диференциали, на предаватели, кормилни кутии и др. Диференциална предавка. Техн. Диференциал2.

ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН

ДИФЕРЕНЦИА̀ЛЕН3, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Разграничителен. Диференциален подход.

◊ Диференциален речник. Езикозн. Речник, който съдържа само нееднаквите по форма и значение думи, обикн. между два езика. Диференциална митническа тарифа. Икон. Митническа тарифа, при която срещу системно и по групи, и по азбучен ред последователно наредени стоки са поставени мита с различни размери. Диференциална рента. Икон. Поземлена рента, обусловена от монопола на стопанисването и ограничеността на земята.

Списък на думите по буква