ДИФЕРЕНЦЍРАНЕ

ДИФЕРЕНЦЍРАНЕ ср. 1. Книж. Отгл. същ. от диференцирам и от диференцирам се; разграничаване. Композиционно тук повестта е могла да бъде опростена, а усилието на писателя да се насочи към по-детайлната и жизнено убедителна обрисовка на отделните партизани, към диференциране на образите всред партизанския колектив. С, 1951, кн. 6, 182.

2. Мат. Намиране производна на функция. Изчислителните операции могат да бъдат прости и сложни. Простите операции са събиране, изваждане, умножение, .., диференциране. ВН, 1960, бр. 2907, 4.

Списък на думите по буква