ДИФЕРЕНЦИРУ̀ЕМ

ДИФЕРЕНЦИРУ̀ЕМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Мат. 1. За функция — който подлежи на диференциране (във 2 знач.). Диференцируеми реални функции.

2. Като същ. диференцируема ж. Функция, която има производна в дадена точка.

Списък на думите по буква