ДИФО̀НИЯ

ДИФО̀НИЯ ж. Муз. Рядко. Музика на два гласа.

— От гр. δι(ς) 'два пъти' + φωνή 'глас'.

Списък на думите по буква