ДИХА̀ТЕЛЕН

ДИХА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан с дишането, който участва в дишането. Пушекът действува и на дихателните органи, като предизвиква хроническо възпаление на гърлото, на носа, на бронхите и др. ВН, 1958, бр. 2033, 4. Дихателните движения на гърдите му [на болния] станаха видими, синкавият цвят на лицето му изчезна. Д. Димов, Т, 537. Има различни видове мангрови дървета .. Стъблата на някои от тях са подсилени от многобройни въздушни корени .. У други корените развиват израстъци, които растат нагоре .. Те имат нарочни дихателни отверстия и играят ролята на бели дробове. К, 1963, кн. 2, 5. // Който служи за улесняване на дишането. Онова, което прави от Илка Попова рядко явление върху оперния небосвод, е, преди всичко, прекрасният гласов извор .. Налице е също така една крепка дихателна техника, едно безупречно фразиране, една превъзходна дикция. БНТ, 1940, бр. 201, 4. Основата на всички дихателни упражнения на йогите е така нареченото пълно йогистко дишане. К, 1963, кн. 3, 40.

◊ Дихателен апарат. Спец. Уред за дишане във вода или в атмосфера с отровни и задушливи газове или пари; самоспасител. Първата група взе дихателните апарати и се потопи във водата. НТМ, 1961, кн. 9, 5. След проверка на дихателния апарат ми разрешиха да се потопя. К, 1963, кн. 9, 28. Дихателен корен. Бот. Корен, чрез който се осъществява дишането при някои растения. В тропическите гори има растения, които образуват въздушни, дихателни и подпорни корени. Въздушните и дихателните корени служат за приемане на влага и кислород от въздуха. БТН VI кл, 29. Дихателен мускул. Анат. Мускул, който участва при дишането, като разширява и свива гръдния кош. Дихателна аритмия. Мед. Неправилен пулс, който при вдишване става по-бърз, а при издишване се забавя. Дихателна система. Анат. Група органи, които служат на дишането у човека, повечето земноводни животни и някои видове риби. Морбили е остра заразна болест .. От усложненията най-чести са възпаленията на дихателната система. ВН, 1960, бр. 2659, 4. Дихателна тръба. Анат. Трахея. Дихателната тръба е непосредствено продължение на гръкляна. Ал. Гюровски, АЧ, 266.

Списък на думите по буква