ДЍХВАНЕ

ДЍХВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от дихвам.

Списък на думите по буква