ДИХРОЍЗЪМ

ДИХРОЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Геол. Свойство на някои кристали да показват различно оцветяване, когато през тях преминава бяла светлина в различни посоки и през различни дебелини; двуцветност.

— От гр. δις 'два пъти' + χρώμα 'цвят'.

Списък на думите по буква