ДИХРОМАТЍЗЪМ

ДИХРОМАТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Хим. Свойство на някои разтвори да получават двояко оцветяване в зависимост от тяхната концентрация.

— От гр. δις 'два пъти' + χρώμα, —ατις 'цвят'.

Списък на думите по буква