ДЍШЛА

ДЍШЛА ж. Диал. Дишло.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник..., 1971.

Списък на думите по буква