ДЛА̀БЕЦ

ДЛА̀БЕЦ, мн. ‑бци, м. Диал. Умал. от длаб.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква