ДЛА̀НЕН

ДЛА̀НЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Книж. Който се отнася до длан (в 1 знач.); дланев. Дланен мускул. Дланна страна.

Дланна възглавничка. Анат. Възвишение по дланта на ръката, образувано от групирането на късите мускули в областта на големия и малкия пръст. Голяма дланна възглавничка. Малка дланна възглавничка.

Списък на думите по буква