ДЛАНЕСТОПЀРЕСТ

ДЛАНЕСТОПЀРЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Обикн. за листа на растения — който има форма подобна на длан (в 1 знач.); длановиден. Всред растенията можем да намерим листа, най-различни по форма — .., пересто нарязани при акацията, дланестоперести при конския кестен и др. Хр. Дилов и др., РВ, 16.

Списък на думите по буква