ДЛЕТООБРА̀ЗЕН

ДЛЕТООБРА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Длетовиден. Бобрите гризат всичко със своите длетообразни предни зъби. На

всяка челюст се намират два такива зъба, дълги обикновено до 5 см, които се срещат под остър ъгъл. Е. Аврамова, МС, 13. Дивият заек се храни изключително с растителна храна: зеле, моркови, цвекло, кората на млади фиданки. Храната се гризе с големи длетообразни резци. Зоол. VII кл, 129. За разлика от трапецовидния, длетообразният лемеж в работното си положение се допира с опорната равнина само с върха на режещия си ръб. М. Дуковски и др., СМ, 18.

Списък на думите по буква