ДЛЪБ

ДЛЪБ, длъ̀бът, длъ̀ба, мн. длъ̀бове, след числ длъ̀ба, м. Диал. Силно снизено място върху земната повърхност; падина, ровина.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква