ДЛЪ̀БАМ

ДЛЪ̀БАМ, ‑аш, несв., прех. Диал. 1. Дълбая.

2. Прен. Искам да постигна при някого нещо или да получа нещо със сила, като не го оставям на спокойствие. длъбам се страд.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895. — Друга форма: дла̀бам.

Списък на думите по буква