ДЛЪ̀БАНЕ

ДЛЪ̀БАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от длъбам и от длъбам се; длъбня.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895. — Друга форма: дла̀бане.

Списък на думите по буква