ДЛЪБЧИНКА̀

ДЛЪБЧИНКА̀ ж. Остар. и диал. Длабка. Изобщо кожата на болния е бледна или бяла току-речи като мляко; кога я натисне човек с пръст, направя една длъбчинка, която полека-лека изчезнува. Ив. Богоров, СЛ, 80.

Списък на думите по буква