ДЛЪ̀ГНЮ

ДЛЪ̀ГНЮ, ‑то, мн. ‑вци, м. Диал. Висок и слаб човек; дангалак. Всичка дружина ся обърна към кафеджията, сух един и висок длъгню, на когото кръвясалите очи блеснаха грозно, щом нахълта Герджикът. П. Р. Славейков, ЦП II (превод), 48.

Списък на думите по буква